نسخه چاپی   ارسال به ایمیل
دو پروژه آبرسانی روستایی شهرستان های کنارک، سرباز و قصرقند با حضور استاندار سیستان و بلوچستان کلنگ زنی شد
$0دو پروژه آبرسانی روستایی شهرستان های کنارک،سرباز و قصرقند با حضور استاندار سیستان و بلوچستان کلنگ زنی شد$0$0$0$0به گزارش روابط عمومی و آموزش همگانی شرکت آب وفاضلاب روستایی استان آئین کلنگ زنی مخزن 500 مترمکعبی مجتمع 28 روستایی بندینیشهرستان کنارک با حضور استاندار سیستان و بلوچستان برگزار شد.$0$0$0$0 عملیاتآبرسانی به مجتمع 28 روستایی  بندینی شهرستانکنارک با جمعیت تحت پوشش  6889 نفر بر اساسآمار سال 95 در آینده ای نزدیک به بهره برداری خواهد رسید.$0$0$0$0مدیرعامل شرکت آبفا روستایی استان در خصوص منبعتامین آب و احجام پروژه گفت: خطوط انتقال و شبکه توزیع  این پروژه  کامل اجرا و تکمیل گردیدهاست که 155 کیلومتر خط انتقال و  70کیلومتر شبکه توزیع بوده است.$0$0$0$0مخازن دخیره زمینی این پروژه حدود 2000 مترمکعب می باشد که تاکنون 500 مترمکعب اجرا شده است.$0$0$0$0عبدالاحد ریکی در ادامه افزود: منبع تامین آبمجتمع 28 روستای بندینی از طریق دو حلقه چاه می باشد.$0$0$0$0در ادامه آیین کلنگ زنی پروژه ها طرح آبرسانیمجتمع 16 روستایی  لاشارکاهی و فضل الهیشهرستان های سرباز و قصرقند  با جمعیت تحتپوشش بیش از  2305 نفر برگزار شد.$0$0$0
دوشنبه 11 آذر 1398 شماره خبر: 251 منبع خبر: شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان
تعداد بازدیدها 120    
آدرس لینک خبر: http://www.abfars-b.ir/Portal/Channels/fa/cms_NewNews_Show/showdetail.aspx?modid=29943&newid=11638&PageId=undefined