اعضا کمیته تحقیقات

گروه تحقيقات و بهره وری


گروه تحقيقات و بهره وری ، گروهی است که به عنوان واحد اجرائی تحقیقات زیر نظر مستقیم مدیر عامل شرکت، انجام وظیفه می نماید.
گروه تحقيقات و بهره وری شرکت وظايف زير را برعهده دارد:

       1- تدوین و پیشنهاد سیاست‌ها وخط‌مشی‌های تحقیقات صنعت آب وفاضلاب در شرکت، در چهار چوب مصوبات شورای عالی تحقیقات.

2-   ارتباط وهماهنگی با گروه تحقیقات وفن آوری معاونت تحقیقات وخودکفائی صنعتی شرکت مهندسی آب وفاضلاب کشور.

3-        اشاعه فرهنگ تحقیق و پژوهش درشركت . 

4-         شناسایی وبکارگیری ظرفیت های علمی موجود در استان.

5-        نیازسنجی تحقیقات در واحدهای مختلف شرکت وتدوین اولویتهای تحقیقاتی ساليانه.

6-         تهيه گزارش عملكرد ساليانه تحقيقات شركت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان .

7-         معرفی وترویج دستاوردهای علمی و تحقیقاتی .

8-         نشر وترویج نتایج حاصل از تحقیقات انجام شده در شرکت.

9-         پیشنهاد ناظرین اجرائی و فنی پروژه های تحقیقاتی مصوب به کمیته تحقیقات شرکت  .

10-       تعیین صلاحیت واحدهای ارائه دهنده خدمات پژوهشی.

11-       بررسي گزارشات مرحله اي پروژه هاي تحقيقاتي.

12-       تعیین داوران پروژه های پیشنهادی

13-       نگهداری کلیه دستور العمل ها ، مدارک صورتجلسات ، سوابق ، ومکاتبات کمیته تحقیقات شرکت.

14-       نگهداری کلیه مستندات مربوط به پیشنهادات بررسی شده و پروژه های تحقیقاتی در دست انجام و خاتمه یافته.

15-       انجام هماهنگی های لازم  جهت برگزاری به موقع و مناسب جلسات کمیته تحقیقات شرکت .

16-       پیگیری اجرای مصوبات کمیته تحقیقات شرکت .

17-       تشکیل بانک اطلاعات و ارائه در پایگاه اینترنتی.

 

  کمیته تحقیقات شرکت آب و فاضلاب روستایی سیستان و بلوچستان  :
اعضای كميته تحقيقات شرکت عبارتند از:

1-   رئیس هیات مدیره و مدیر عامل شرکت : جناب آقای مهندس عبدلاحد ریکی ( رئیس کمیته) 

2-   معاون نظارت بر بهره برداری شرکت : جناب آقای مهندس  نعمت مالکی ( عضو کمیته )

3-   سرپرست معاونت طرح و توسعه شرکت : جناب آقای مهندس حمید کیخایی  ( عضو کمیته )

4-   معاون پشتیبانی و منابع انسانی شرکت :  ( عضو کمیته )

5-   رئیس گروه تحقیقات : سرکارخانم میر  (دبیر کمیته) 


 جلسات کمیته تحقیقات استان حداقل هر ماه یک مرتبه به دعوت رئیس کمیته تشکیل و با حضور رئیس وحداقل نیمی از اعضاء تشکیل میگردد.


وظايف كميته تحقيقات شرکت  به شرح زير است:

1-     تصويب  سیاست ها و خط مشی های تحقیقات شرکت در چهار چوب مصوبات شورای عالی تحقیقات.

2-    بررسي وتصويب عناوين اولويت هاي تحقيقاتي.

3-     بررسی وتصویب  پروژه های تحقيقاتي  ارایه شده به کمیته .

4-     تعیین ناظرین اجرائی وفنی پروژه های تحقیقاتی مصوب .

5-     تصویب گزارش های  نهایی پروژه های تحقیقاتی .

6-     تاييد مراجع اجرايي پروژه هاي تحقيقاتي

کاربران برخط: 1 کل بازدید ها: 1865 بازدیدهای امروز: 1
   در ساعت  12:51:25 AM
1399/4/15
 آخرین تاریخ بروز رسانی :
تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم