نظام نامه سیستم اطلاعات مکانی  
 
مقدمه

با توجه به پيشرفت هاي به دست آمده در دهه هاي اخير در زمينه توليد داده هاي مکاني )از نظر حجم، محتوي، دقت و سرعت(، بکارگيري روش هاي مؤثر و کارا به منظور مديريت و استفاده از اين داده ها اجتناب ناپذير است. از سوي ديگر، اين حجم عظيم از داده ها، زمينه هاي جديدي را براي استفاده از داده هاي مکاني ايجاد نموده که اين امر دامنه کاربران سيستمهاي اطلاعات مکاني را به شدت افزايش داده است. مصداق بارز اين امر، استفاده روزمره از نقشه ها و داده هاي توصيفي مرتبط با مکان بر روي صفحه هاي وب و دستگاه هاي همراه، توسط کاربران معمولي براي تحليل هاي مورد نياز مي باشد. از اين رو، توسعه روش هاي نوين براي دسترسي و مديريت اين اطلاعات )اعم از ذخيره سازي، بازيابي، تحليل و نمايش آنها( ضروري است.

امروزه علاوه بر استفاده از ابزارهاي دقيق وپيشرفته سيستم اطلاعات مکاني، تجزيه و تحليل داده هاي مکان محور درحل مسائل و اتخاذ تصميمات مديريتي سهل شده است و پيش بيني و نياز سنجي مختلف از ترکيب لايه اي مکاني حاصل شده است .
در اين راستا با توجه به تغيير ساختار سازماني شرکتهاي آب و فاضلاب و انتقال بخش اطلاعات مکاني ) GIS ( به واحد آماروفناوري اطلاعات ،شرکت مهندسي آب و فاضلاب کشور با همکاري شرکتهاي زيرمجموعه مبادرت به تشکيل شورايي به نام شوراي راهبري GIS نموده است تا با هم انديشي و تصميم گيريهاي مناسب با استفاده از دانش روز و تکنولوژيهاي پيشرفته وتبيين شاخصهاي کمي و نحوه ارزيابي وابلاغ آنها به شرکتهاي آب و فاضلاب در جهت يکپارچه نمودن واستفاده بهينه ازابزارهاي پيشرفته گام موثري در اين صنعت برداشته شود.نظامنامه پيش رو نحوة ارزيابي شرکت هاي تابعه براساس شاخص هاي کمي بر مبناي اسناد بالادستي است که ضمن تبيين شاخص هاي ارزيابي، نحوه ارزيابي را نيز شرح مي دهدکه باهمکاري اعضاي شوراي راهبري GIS تهيه گرديده است.

ازآنجا که تاکنون دستورالعمل ارزيابي براي اين حوزه تهيه نشده است نگاه تهيه اين دستورالعمل در فاز اول صرفا ارزيابي حداقل هاي اطلاعات مکاني مي باشدتا هم شرکتهايي که تا ابتداي راه هستند بتوان ارزيابي نمود وهم شرکتهايي که از بلوغ بالاتري برخوردارند.

 
تغییر قالب صفحه
کليه حقوق برای شرکت آب و فاضلاب روستایی استان سیستان و بلوچستان محفوظ ميباشد
طراحی و تولید توسط شرکت عامل سیستم